Coopertest

Je loopt (en wandelt eventueel) gedurende 12 minuten. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk meters af te leggen in die 12 minuten. Hoe verder je komt hoe beter je conditie. In principe is dit dus een simpele test. Bovendien speelt looptechniek en motivatie een belangrijke rol en vergt het van degene die de Coopertest uitvoert een maximale inspanning. Voordeel van de test is dat grote groepen op een sportieve manier en in de buitenlucht tegelijkertijd getest kunnen worden. Daarom is het ook een zeer populaire conditietest die overal en altijd uitgevoerd kan worden. Op de atletiekbaan heb je de meest nauwkeurige afstandsmeting tot je beschikking.

De amerikaan Kenneth Cooper is de bedenker van de Coopertest. Hij toonde aan dat er een sterke samenhang is tussen de gelopen afstand gedurende 12 minuten en de maximale zuurstofopname.


In de Lopersgroep Arcen Lomm Velden willen we ieder jaar 1 à 2 keer een Coopertest doen. Op deze wijze kan iedereen zijn conditie monitoren.

Zie voor de normentabel http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=3057