Kosten

Het lidmaatschap voor het wandelen kost € 15,- per jaar.

Proefwandelen

U wilt eerst even de kat uit de boom kijken? Ook dat kan!
U kunt altijd kosteloos een paar keer aansluiten bij de wandelingen voordat u besluit om lid te worden. Gewoon even melden bij één van coördinatoren.
Stuur voor de vrijdagochtend groep een e-mail naar vrijdagwandelen@lopersgroep-alv.nl  en/of voor de zondagmorgen groep naar zondagwandelen@lopersgroep-alv.nl.

Aanmelden wandelen

  • Gebruik het onderstaande invulformulier
  • Liever anders aanmelden ? Vul dan dit formulier in en stuur het op.
  • Uw aanvraag is daarna in behandeling. Wij nemen dan spoedig mogelijk contact met je op.

    U gaat nu het document ondertekenen met een digitale handtekening. Door onderstaand vakje aan te vinken, verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de bijbehorende incasso voorwaarde. Bovendien verklaart u de gebruiker te zijn die bevoegd is om tot ondertekening over te gaan.

    Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de Lopersgroep ALV om in de maand februari van elk jaar het vastgestelde contributiebedrag van zijn/haar rekening af te schrijven.