Kosten

Het lidmaatschap van de Lopersgroep-alv kost € 35,– per jaar.

Proeflopen

U wilt eerst even de kat uit de boom kijken? Ook dat kan!
U kunt altijd kosteloos een maand aansluiten bij de training voordat u besluit om lid te worden. Gewoon even melden bij een van de trainers. Deze zal in overleg met U een geschikte groep selecteren om mee te lopen.

Aanmelden hardlopen

  • Gebruik het onderstaande invulformulier
  • Liever anders aanmelden ? Vul dan dit formulier in en stuur het op.
  • Uw aanvraag is daarna in behandeling. Wij nemen dan spoedig mogelijk contact met je op.

    U gaat nu het document ondertekenen met een digitale handtekening. Door onderstaand vakje aan te vinken, verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de bijbehorende incasso voorwaarde. Bovendien verklaart u de gebruiker te zijn die bevoegd is om tot ondertekening over te gaan.

    Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de Lopersgroep ALV om in de maand februari van elk jaar het vastgestelde contributiebedrag van zijn/haar rekening af te schrijven.